Kitikom - 2008-07-02 17:21:48

Po uruchomieniu Worda, aby wstawić zdjęcie, klikamy na Wstawianie, a następnie na przycisk Obraz.
W otworzonym oknie wskazujemy dowolny plik fotki i klikamy na przycisk Wstaw.
Rozmiar osadzonego zdjęcia zmieniamy, ustawiając jego żądaną wysokość lub szerokość, albo regulując rozmiar fotki chwytając ją za róg lewym przyciskiem myszy.
Ustawiamy położenie fotki względem dokumentu. Do tego celu możemy użyć przycisku opcji - Położenie, wybierając odpowiedni układ - zdjęcie będzie wówczas równo ustawione względem marginesów dokumentu.
Następnie ustawiamy zawijanie tekstu, czyli jak ma się zachowywać tekst dokumentu względem zdjęcia. Odpowiednią opcję wybieramy klikając na przycisk Zawijanie tekstu.

Piszcie czy poskutkowało :)

www.fps.pun.pl rozpoznawanie plci ptasznika bialokolanowego www.syberian.pun.pl Dlaczego wentylacja nawiewa zimne powietrze życie niechciane dziecko